Monthly Archives:

Ocena jakości wody w pływalni.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Środzie Wlkp na podstawie próbek pobranych 15 listopada 2016r. stwierdził zgodność z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016r.

Jakość wody w naszej pływalni spełnia więc wszelkie wymagania jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach.

Zapraszamy